PREMIOT obchodní, a.s.:

 • Soud nás jmenoval jedním ze tří členného prozatímního věřitelského výboru.
 • Upozorňujeme věřitele, že insolvenční soud si může vyžádat originál dluhopisů, proto nechť je věřitelé mají připraveny.
 • Dne 24. 5. 2023 jsme podali soudu návrh na jmenování člna prozatímního věřitelského výboru.
 • Dlužník v médií předestřel, že hodlá svou situaci řešit v insolvenčním řízení reorganizací.
 • Dne 19. 5. 2023 byl na dlužníka podán insolvenční nárvh.

 

Energetický Holding Malina a.s.:

 • Podali jsme návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru, jehož chceme být členem.
 • Lhůta pro přihlašování pohledávek končí do 12. 7. 2023.
 • Dne 12. 5. 2023 soud zjistil úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčním správcem Insolvenční agentura v.o.s. a na 29. 8. 2023 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.
 • Dne 9. 5. 2023 poda dlužník inoslvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace.

 

WCA International s.r.o.:

 • Dne 17. 5. 2023 se uskutečnilo jednání prozatímního věřitelského výboru, na kterém byl dohodut v součinnosti s předběžným insolvenčním správcem další postup.
 • Vaše pohledávky do insolvenčního řízení byly řádně přihlášeny.
 • Odvolací soud zrušil rozhodnutí o konkursu a nařídil Městskému soud v Praze, aby ve věci znovu rozhodl. Zjištění úpadku dlužníka však trvá a věřitelé musí své pohledávky přihlásit nejpozději do 27. 4. 2023. 
 • Soud odročil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 6. 9. 2023.
 • Dlužník podal odvolání proti prohlášení konkursu. Svůj úpadek však nezpochybnil.
 • Dne 27. 2. 2023 soud zjistitl úpadek dlužníka, prohlásil konkurs na majetek dlužníka a na 24. 5. 2023 nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.
 • Dne 20. 1. 2023 soud jmenoval pětičlenný prozatímní věřitelský výbor, ve kterém máme zastoupení dvou členů.
 • Dne 24. 11. 2023 soud vyhověl našemu návrhu a jmenoval předběžným správcem společnost společnost JK Insolv v.o.s.
 • Podali jsme návrh na jmenování prozatímního věřitelského výboru, jehož chceme být členem.
 • Podali jsme návrh na jmenování předběžného správce.
 • Přistoupili jsme k návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

 

 


Copyright © BMI SYSTEM s.r.o. 2024